Slovenia

To see the Enforcement fiche for Slovenia click here.
Available language(s) : EN , SL
Zakon o varstvu potrošnikov

1(3) "... podjetje pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost."

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

3(1(2)) "- "podjetje" je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko. Obveznosti, ki jih ima podjetje po tem zakonu, imajo tudi zavodi in druge pravne osebe ter fizične osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, če zagotavljajo potrošnikom blago in storitve;"