Sweden

To see the Enforcement fiche for Sweden click here.
Available language(s) : EN , SV
Marknadsföringslag (2008:486)

10 § 2 paragraph 5, 6 5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter, 6. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren