Sweden

To see the Enforcement fiche for Sweden click here.
Available language(s) : EN , SV
Marknadsföringslag (2008:486)

10 § 1 paragraph En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Första stycket gäller särskilt framställningar som rör