Romania

To see the Enforcement fiche for Romania click here.
Available language(s) : EN , RO
LEGE privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii

Art. 6 (2) b) nerespectarea de către comerciant a obligaţiilor prevăzute în codul de conduită pe care s-a angajat să îl respecte, dacă: