Romania

To see the Enforcement fiche for Romania click here.
Available language(s) : EN , RO
LEGE privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii

Art. 6 (1) d) preţul sau modul de calcul al preţului ori existenţa unui avantaj specific al preţului