Poland

To see the Enforcement fiche for Poland click here.
Available language(s) : EN , PL
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

art. 6 sec. 4 point 2) imię, nazwisko (nazwę) i adres przedsiębiorcy (siedzibę) oraz przedsiębiorcy, na którego rzecz działa