Poland

To see the Enforcement fiche for Poland click here.
Available language(s) : EN , PL
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

art. 5 sec. 3 point 3) obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem, w tym usług serwisowych i procedury reklamacyjnej, dostawy, niezbędnych usług i części;