Poland

To see the Enforcement fiche for Poland click here.
Available language(s) : EN , PL
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

art. 4 sec. 2 "Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności"