Poland

To see the Enforcement fiche for Poland click here.
Available language(s) : EN , PL
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

art. 7 point 21) Umieszczanie w materiałach marketingowych faktury lub podobnego dokumentu, sugerującego obowiązek zapłaty, który wywołuje u konsumenta wrażenie, że już zamówił reklamowany produkt, mimo że tego nie zrobił.