Poland

To see the Enforcement fiche for Poland click here.
Available language(s) : EN , PL
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

art. 7 point 15) Twierdzenie, że przedsiębiorca wkrótce zakończy działalność lub zmieni miejsce jej wykonywania, jeżeli jest to niezgodne z prawdą.