The Netherlands

To see the Enforcement fiche for The Netherlands click here.
Available language(s) : EN , NL
Burgerlijk Wetboek

6:193a lid 1 sub h ongepaste beïnvloeding: uitbuiten van een machtspositie ten aanzien van de consument om, zelfs zonder gebruik van of dreiging met fysiek geweld, pressie uit te oefenen op een wijze die het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen, aanzienlijk beperkt;