The Netherlands

To see the Enforcement fiche for The Netherlands click here.
Available language(s) : EN , NL
Burgerlijk Wetboek

6:193a point 1 sub b handelaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt;