The Netherlands

To see the Enforcement fiche for The Netherlands click here.
Available language(s) : EN , NL
Burgerlijk Wetboek

6:193 g l. feitelijk onjuiste beweringen doen betreffende de aard en de omvang van het gevaar dat de persoonlijke veiligheid van de consument of zijn gezin zou bedreigen indien de consument het product niet koopt;