Malta

To see the Enforcement fiche for Malta click here.
Available language(s) : EN , MT
Att Dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur (Kap 378 tal-Ligijiet ta' Malta)

51D. (3) (d) l-arranġamenti għall-ħlas, il-kunsinna, l-eżekuzzjoni u għat-trattament ta’ l-ilmenti, jekk dawn ma jikkonformawx mal-ħtiġiet tad-diliġenza professjonali;