Malta

To see the Enforcement fiche for Malta click here.
Available language(s) : EN , MT
Att Dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur (Kap 378 tal-Ligijiet ta' Malta)

51C. (c) (ii) (b) il-kummerċjant jindika fi prattika kummerċjali li huwa marbut mill-kodiċi.