Malta

To see the Enforcement fiche for Malta click here.
Available language(s) : EN , MT
Att Dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur (Kap 378 tal-Ligijiet ta' Malta)

51B. (2) (a) tmur kontra l-ħtiġiet tad-diliġenza professjonali, u