Malta

To see the Enforcement fiche for Malta click here.
Available language(s) : EN , MT
Att Dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur (Kap 378 tal-Ligijiet ta' Malta)

51A "deċiżjoni transazzjonali" tfisser kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn konsumatur dwar jekk, kif u taħt liema kondizzjonijiet: (i) jixtri prodott, jew (ii) iħallas il-prezz sħiħ jew parti mill-prezz ta’ prodott, jew (iii) iżomm jew jiddisponi minn prodott, jew (iv) jeżerita xi dritt kontrattwali fir-rigward tal-prodott, kemm jekk il-konsumatur jiddeċiedi li jieħu jew ma jieħux xi azzjoni;