Malta

To see the Enforcement fiche for Malta click here.
Available language(s) : EN , MT
Att Dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur (Kap 378 tal-Ligijiet ta' Malta)

51A "stedina għax-xiri" tfisser komunikazzjoni kummerċjali li tindika karatteristiċi tal-prodott u l-prezz f ’mod adegwat għall-mezzi ta’ komunikazzjoni kummerċjali li ntużaw, li hija tali li twassal lil konsumatur li jagħmel ix-xiri.