Malta

To see the Enforcement fiche for Malta click here.
Available language(s) : EN , MT
Att Dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur (Kap 378 tal-Ligijiet ta' Malta)

51A "il-ħolqien ta’ distorsjoni sostanzjali fl-imġieba ekonomika ta’ konsumaturi" tfisser l-użu ta’ prattika kummerċjali sabiex tiġi mfixkla b’mod apprezzabbli l-kapaċità tal-konsumatur li jagħmel deċiżjoni infurmata, jew imġiegħel jieħu deċijoni transazzjonali li ma kienx jieħu f’ċirkostanzi oħra;