Malta

To see the Enforcement fiche for Malta click here.
Available language(s) : EN , MT
Att Dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur (Kap 378 tal-Ligijiet ta' Malta)

First Schedule 17 Fejn il-kummerċjant/a isostni/issostni, bil-qerq, li prodott jista’ jfejjaq mard, xi disfunzjoni jew malformazzjonijiet.