Malta

To see the Enforcement fiche for Malta click here.
Available language(s) : EN , MT
Att Dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur (Kap 378 tal-Ligijiet ta' Malta)

First Schedule 12 Fejn il-kummerċjant/a jagħmel/tagħmel affermazzjoni li hija essenzjalment mhux eżatta dwar in-natura u l-firxa tar-riskju għall-ħarsien jew is-sigurtà personali tal-konsumatur jew tal-familja tiegħu jekk il-konsumatur ma jixtrix il-prodott.