Malta

To see the Enforcement fiche for Malta click here.
Available language(s) : EN , MT
Att Dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur (Kap 378 tal-Ligijiet ta' Malta)

First Schedule 7 Fejn il-kummerċjant/a jiddikjara/tiddikjara b’mod falz li prodott ikun disponibbli biss għal żmien limitat ħafna, jew li ikun disponibbli biss taħt kondizzjonijiet partikolari għal żmien limitat ħafna sabiex iqanqal deċiżjoni immedjata u jċaħħad lill-konsumaturi mill- opportunità jew miż-żmien suffiċjenti sabiex jagħmlu għażla informata.