Latvia

To see the Enforcement fiche for Latvia click here.
Available language(s) : EN , LV
Negodīgas komercprakses aizlieguma likums

10, section 3, part 2) komercprakses īstenotāja adresi un identitāti un, ja komercprakses īstenotājs darbojas cita tās īstenotāja uzdevumā, — tad arī šā cita komercprakses īstenotāja adresi un identitāti;