Latvia

To see the Enforcement fiche for Latvia click here.
Available language(s) : EN , LV
Negodīgas komercprakses aizlieguma likums

7, section 2) Par patērētāja pieņemtu lēmumu slēgt līgumu jebkurā gadījumā uzskatāms patērētāja lēmums: 1) iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu, vai atturēties no šādas rīcības; 2) kādā veidā un ar kādiem noteikumiem iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu; 3) samaksāt preces vai pakalpojuma cenu pa daļām vai kopumā; 4) paturēt preci, pieņemt pakalpojumu vai izmantot iespēju īstenot savas likumīgās patērētāja tiesības.