Latvia

To see the Enforcement fiche for Latvia click here.
Available language(s) : EN , LV
Negodīgas komercprakses aizlieguma likums

11, part 18) sniedz būtiski nepatiesu informāciju par situāciju tirgū vai iespējām iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu, tādējādi rosinot patērētāju iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu ar tādiem noteikumiem, kuri ir neizdevīgāki par tiem, kādi ir spēkā normālā tirgus situācijā;