Lithuania

To see the Enforcement fiche for Lithuania click here.
Available language(s) : EN , LT
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

3 (2) 1) iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu, arba 2) iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojų grupės nario ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu, kai komercinė veikla nukreipta į tam tikrą vartotojų grupę.