Lithuania

To see the Enforcement fiche for Lithuania click here.
Available language(s) : EN , LT
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

2 (11) "Už elgesio kodeksą atsakingas subjektas" - asmuo, įskaitant komercinės veiklos subjektą, komercinės veiklos subjektų grupę ar jų įsteigtą savanoriškos kontrolės instituciją, kurie atsakingi už elgesio kodekso sudarymą ir peržiūrą, ir (arba) elgesio kodekso saistomų subjetkų kontrolę.