Lithuania

To see the Enforcement fiche for Lithuania click here.
Available language(s) : EN , LT
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

7 (1) 3) apgaulingas tvirtinimas, kad elgesio kodeksui pritarė kompetentinga institucija ar įstaiga;