Lithuania

To see the Enforcement fiche for Lithuania click here.
Available language(s) : EN , LT
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

16 (2) 2. Pradėti prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą atsisakoma, jeigu: 3) nėra faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą.

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

23 (1) 1. Šio įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pažeidimus tiria ir nagrinėja Konkurencijos taryba. Pažeidimų tyrimo ir nagrinėjimo tvarką bei Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo ir apskundimo tvarką nustato Konkurencijos įstatymas.