Hungary

To see the Enforcement fiche for Hungary click here.
Available language(s) : EN , HU
2008. évi 47. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmár

§ 8 (2) b) b) a kereskedelmi gyakorlat során alkalmazott szóhasználat vagy magatartás fenyegető, félelemkeltő vagy becsmérlő volta,