Hungary

To see the Enforcement fiche for Hungary click here.
Available language(s) : EN , HU
2008. évi 47. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmár

§ 6 (1) i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos jogkövetkezmények kockázata