Hungary

To see the Enforcement fiche for Hungary click here.
Available language(s) : EN , HU
2008. évi 47. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmár

Point 25 of Annex A fogyasztó személyes felkeresése a lakóhelyén, figyelmen kívül hagyva annak távozásra és vissza nem térésre felszólító kérését.