Hungary

To see the Enforcement fiche for Hungary click here.
Available language(s) : EN , HU
2008. évi 47. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmár

Point 10 of Annex A fogyasztók törvényes jogainak olyanként való bemutatása, mintha azok a vállalkozás ajánlatának sajátosságai lennének.