Hungary

To see the Enforcement fiche for Hungary click here.
Available language(s) : EN , HU
2008. évi 47. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmár

Point 6 a) of Annex a felhívásban szereplő áru fogyasztóknak való bemutatásának visszautasítása,