Finland

To see the Enforcement fiche for Finland click here.
Available language(s) : EN , FI
Lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen

2:6.2§ 6) huollon, korjausten ja varaosien tarvetta ja saatavuutta;