Finland

To see the Enforcement fiche for Finland click here.
Available language(s) : EN , FI
Lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen

2:3.1§ 2) on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt.