Estonia

To see the Enforcement fiche for Estonia click here.
Available language(s) : EN , ET
Tarbijakaitseseadus

Art. 12.3 Sect. 4 Kauplemisvõte on eksitav ka siis, kui selle mõjul konkreetses olukorras, arvestades kauplemisvõtte kõiki asjaolusid, teeb või tõenäoliselt teeb keskmine tarbija tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud, ja kui kauplemisvõttega seondub: