Estonia

To see the Enforcement fiche for Estonia click here.
Available language(s) : EN , ET
Tarbijakaitseseadus

Art. 12.3 Sect. 2 Point 6 kauplejana tegutsevat isikut või tema esindajat kirjeldavad tunnused ja õigused, sealhulgas kaupleja nimi ja juriidiline vorm, tema vara, kvalifikatsioon, staatus, tunnustamine, kuuluvus või seotus ja õigused tööstus-, kaubandus- või intellektuaalsele omandile või saadud autasud ja tunnustused