Estonia

To see the Enforcement fiche for Estonia click here.
Available language(s) : EN , ET
Tarbijakaitseseadus

Art. 12.5 Sect. 4 Point 6 kohese või hilisema tasu nõudmine tarbijale kaupleja poolt kättetoimetatud kauba või osutatud teenuse eest, mida tarbija ei ole tellinud, või sellise kauba tagastamise või hoidmise nõudmine, välja arvatud juhul, kui kaup on võlaõigusseaduse § 99 lõike 3 kohaselt tarnitud asenduskaup (tellimata kauba müük)