Estonia

To see the Enforcement fiche for Estonia click here.
Available language(s) : EN , ET
Tarbijakaitseseadus

Art. 12.3 Sect. 8 Point 7 tõele mittevastav väide, et kaup või teenus on saadaval ainult väga piiratud aja jooksul või teatud tingimustel saadaval väga piiratud aja jooksul, et mõjutada tarbijat kohe otsustama ja jätta ta ilma piisavast võimalusest või ajast, mis on vajalik teadliku valiku tegemiseks