Denmark

To see the Enforcement fiche for Denmark click here.
Available language(s) : EN , DA
Lovbekendtgørelse 2009-08-31 nr. 839 om markedsføring

Section 3(2) Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt.