Denmark

To see the Enforcement fiche for Denmark click here.
Available language(s) : EN , DA
Lovbekendtgørelse 2009-08-31 nr. 839 om markedsføring

Section 3(1) Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.