Denmark

To see the Enforcement fiche for Denmark click here.
Available language(s) : EN , DA
Bekendtgørelse nr. 1084 af 14/09/2007

The Annex to Section 2, no 10 Rettigheder, som forbrugeren har efter loven, fremstilles som et særligt kendetegn ved den erhvervsdrivendes tilbud.