Czech Republic

To see the Enforcement fiche for Czech Republic click here.
Available language(s) : EN , CS
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně

Section 4, par. 3 Nekalé jsou zejména