Bulgaria

To see the Enforcement fiche for Bulgaria click here.
Available language(s) : EN , BG
Закон за защита на потребителите

68 (i), point 5 всяка заплаха за предприемане на действия, които противоречат на закона.