Bulgaria

To see the Enforcement fiche for Bulgaria click here.
Available language(s) : EN , BG
Закон за защита на потребителите

68 (f), par.4, point 5 стоките и услугите, както и договорите, при които потребителят има право да се откаже от договора или да го прекрати - информацията за наличието на това право.