Bulgaria

To see the Enforcement fiche for Bulgaria click here.
Available language(s) : EN , BG
Закон за защита на потребителите

68 (f), par.4, point 1 основните характеристики на стоката или услугата в зависимост от използваното средство за комуникация и от съответната стока или услуга;