Bulgaria

To see the Enforcement fiche for Bulgaria click here.
Available language(s) : EN , BG
Закон за защита на потребителите

68b Разпоредбите на този раздел имат за цел да осигурят защита на потребителите срещу нелоялни търговски практики преди, по време на и след отправяне на предложение от търговец до потребител и/или сключване на договор за продажба на стоки или предоставяне на услуги.