Bulgaria

To see the Enforcement fiche for Bulgaria click here.
Available language(s) : EN , BG
Закон за защита на потребителите

68 (k), point 1 оставянето на впечатление у потребителя, че той не може да напусне помещението, докато не се сключи договор;