Bulgaria

To see the Enforcement fiche for Bulgaria click here.
Available language(s) : EN , BG
Закон за защита на потребителите

68 (g), point 6 (a) откаже да предостави на потребителя стоката или услугата, която е била обект на рекламата;